ASHTANGA CLASSES WITH ANDREA LUTZ

30 września - 2 października 2020

Prowadzi: Andrea Lutz

* For English scroll down*

Zapraszamy do wspólnej praktyki z doświadczoną nauczycielką Andreą Lutz, która przyjedzie do nas z zaprzyjaźnionego studia w Berlinie.

— Plan zajęć —

środa 30 września 2020:
18:00 – 20:00 Ashtanga Prowadzona

czwartek 1 października 2020:
18:00 – 20:00 Ashtanga Mysore

piątek 2 października 2020:
09:00 – 11:00 Ashtanga Mysore

Andrea Lutz, założycielka Ashtanga Studio Berlin, praktykuje jogę od trzydziestu lat, a ashtanga jogę od 1997 r. Podąża za tradycją Sri K. Pattabhi Joisa, przekazywaną dalej przez jego syna Manju P. Joisa i Nancy Gilgoff. W ostatnich latach praktykowała z nimi i uczyła się od nich obojga na wielu warsztatach i kursach nauczycielskich oraz podczas swoich wizyt na Maui (Hawaje), dokąd podróżuje co roku od 2006 r., aby uczyć się bezpośrednio od Nancy i pogłębiać swoją praktykę własną.
Andrea uczy jogi od 1995 roku, a w 2005 r. otworzyła w Berlinie swoją własną szkołę tradycyjnej ashtanga jogi. Andrea jest autoryzowana przez Manju P. Joisa, który to upoważnił ją do uczenia pierwszej (Primary), drugiej (Intermediate) i trzeciej (Advanced A) serii tradycyjnej ashtanga jogi.
Poza swoimi codziennymi zajęciami w stylu Mysore w Berlinie, Andrea prowadzi kursy nauczycielskie, warsztaty oraz wyjazdy z jogą do różnych miejsc w Europie. Posiada także głęboką wiedzę z dziedziny medycyny alternatywnej i fizjoterapii.

KOSZT:
3 zajęcia 450 zł / 1 zajęcia 150 zł
Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata na konto:
Surya Yoga, 83 1140 2004 0000 3502 7824 5549

ZGŁOSZENIA: Magdalena Nowaczyk, +48 668 182 057, info@surya-yoga.pl

* * *

Ashtanga Practice with Andrea Lutz

— Schedule —

Wednesday 30th of september 2020
6 – 8 pm Led Class
 
Thursday 1st of november 2020
6 – 8 pm Mysore Class
 
Friday 2nd of novermber 2020
9 – 11 am Mysore Class
 
Andrea Lutz, founder & director of Ashtanga Studio Berlin, is practicing Yoga since 3 decades and Ashtanga Yoga since 1997. She is following the traditional lineage of Sri K. Pattabhi Jois, carried by his son Manju P. Jois and Nancy Gilgoff. In recent years she has been practicing with and learning from them both on several workshops, teacher trainings and on long study visits to Maui/Hawaii where she goes every year since 2006 to learn directly from Nancy and to deepen her own practice.

Andrea is teaching Yoga since 1995 and opened her own school for traditional Ashtanga Yoga 2005 in Berlin. She is authorised by Manju P. Jois to teach the Primary, Intermediate and Advanced A Series of traditional Ashtanga Yoga.
Besides her daily Mysore Classes in Berlin, Andrea is leading Teacher Trainings, Retreats and Workshops all over Europe. Furthermore, Andrea has a profound backround in alternative Healing and Physiotherapie.

Costs:
3 Classes 450 PLN / 1 Class 150 PLN
Contact & registration: Magdalena Nowaczyk, info@surya-yoga.pl