ASHTANGA - CENTRUM MOCY I RÓWNOWAGA, WARSZTATY Z ANDREĄ LUTZ

28-29 stycznia 2017

Prowadzi: Andrea Lutz

* For English scroll down*

„Ashtanga – 'centrum mocy’ i równowaga, intensywne warsztaty z Andreą Lutz”, 28 i 29 stycznia 2017, Poznań

Plan warsztatów
sobota:
09:15 – 09:45 Zazen*
10:00 – 12:00 lekcja prowadzona i pranayama
13:00 – 15:00 warsztaty
15:00 – 16:00 dyskusja
niedziela:
09:15 – 09:45 Zazen*
10:00 – 12:00 Mysore
13:00 – 15:00 warsztaty

„Only if the core is strong, we can find ease in the practice.”
W czasie weekendowych warsztatów Andrea pokaże nam, w jaki sposób pracować nad oddechem i bandhami, żeby wzmocnić głębokie mięśnie tułowia („core”). Dzięki temu nasza praktyka nabierze niezwykłej lekkości i miękkości. Nauczymy się jak wykorzystać ciężar ciała i grawitację do zwiększenia wewnętrznej siły i do pozbycia się napięcia w ciele.
Podczas sesji popołudniowych skupimy się na wygięciach do tyłu oraz na pozycjach równoważnych, praktyka będzie dostosowana do poziomu uczestników warsztatów. Wygięcia do tyłu pomagają usuwać napięcie związane z emocjami oraz niepotrzebny stres zarówno z ciała, jak i umysłu. Pozycje równoważne pomagają rozwijać wewnętrzną siłę, równowagę i spokój.
Andrea przekaże nam również sposoby na opanowanie bardziej wymagających asan. W sobotę po warsztatach będziemy mieć także czas na rozmowę na temat ashtanga jogi.
Warsztaty te przeznaczone są dla osób, które regularnie praktykują ashtanga jogę.

*Zazen (praktyka siedzącej medytacji) – zwiększy twoją zdolność koncentracji i uważności.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
Koszt: 290 PLN
Koszt dla osób z ważnym karnetem w Surya Yoga: 250 PLN
Kontakt i zapisy: Magdalena Nowaczyk, tel. 668 182 057, info@surya-yoga.pl

Andrea Lutz, założycielka Ashtanga Studio Berlin
Andrea praktykuje jogę od trzydziestu lat, a ashtanga jogę od 1997 r. Podąża za tradycją Sri K. Pattabhi Joisa, przekazywaną dalej przez jego syna Manju P. Joisa i Nancy Gilgoff. W ostatnich latach praktykowała z nimi i uczyła się od nich obojga na wielu warsztatach i kursach nauczycielskich oraz podczas swoich wizyt na Maui (Hawaje), dokąd podróżuje co roku od 2006 r., aby uczyć się bezpośrednio od Nancy i pogłębiać swoją praktykę własną.
Andrea uczy jogi od 1995 roku, a w 2005 r. otworzyła w Berlinie swoją własną szkołę tradycyjnej ashtanga jogi. Andrea jest autoryzowana przez Manju P. Joisa, który to upoważnił ją do uczenia pierwszej (Primary), drugiej (Intermediate) i trzeciej (Advanced A) serii tradycyjnej ashtanga jogi.
Poza swoimi codziennymi zajęciami w stylu Mysore w Berlinie, Andrea prowadzi kursy nauczycielskie, warsztaty oraz wyjazdy z jogą do różnych miejsc w Europie. Posiada także głęboką wiedzę z dziedziny medycyny alternatywnej i fizjoterapii.

* * *

„Ashtanga – Core strength & Balance, Intensive Workshop with Andrea Lutz”, January 28th and 29th 2017, Poznan (Poland)

Schedule
Saturday:
9:15 – 9:45 am (Zazen*)
10 – 12 am (Led Class & Pranayama)
1 – 3 pm (Workshop)
3 – 4 pm (Discussion)
Sunday:
9:15 – 9:45 am (Zazen*)
10 – 12 am (Mysore)
1 – 3 pm (Workshop)

„Only if the core is strong, we can find ease in the practice.”
In this workshop Andrea will emphasize the work with the breath and the bandhas to increase your core strength, and to enable the practitioner to develop an inherent ease and softness in the practice. You will learn how to use weight and gravity, to progress your inner strength and to release all unnecessary tension in the body.
In the afternoons Andrea will focus on backbending – and balancing Asanas, accordingly to the practitioner level. Backbends help us to to release emotional tension and unwanted stress in the body and mind. Balancing positions help us to thrive inner strength, balance and a peacefull mind.
You will find support and ways to master even challenging Asanas. On Saturday we will have time for an open discussion about the practice of Ashtanga Yoga, with all related aspects.
This workshop is only for students who have already established a regular practice.

*Zazen (a seating meditation practice) will increase your abbility of concentration and awareness.

This workshop will be taught in English.
Costs: 290 PLN
for students of Surya Yoga: 250 PLN
Contact & registration: Magdalena Nowaczyk, +48 668 182 057, info@surya-yoga.pl

Andrea Lutz, founder & director of Ashtanga Studio Berlin
Andrea is practicing Yoga since 3 decades and Ashtanga Yoga since 1997. She is following the traditional lineage of Sri K. Pattabhi Jois, carried by his son Manju P. Jois and Nancy Gilgoff. In recent years she has been practicing with and learning from them both on several workshops, teacher trainings and on long study visits to Maui/Hawaii where she goes every year since 2006 to learn directly from Nancy and to deepen her own practice.
Andrea is teaching Yoga since 1995 and opened her own school for traditional Ashtanga Yoga 2005 in Berlin. She is authorised by Manju P. Jois to teach the Primary, Intermediate and Advanced A Series of traditional Ashtanga Yoga.
Besides her daily Mysore Classes in Berlin, Andrea is leading Teacher Trainings, Retreats and Workshops all over Europe. Furthermore, Andrea has a profound backround in alternative Healing and Physiotherapie.